Portret kombatanta

Typ obiektu : fotografia
Czas powstania : koniec XIX wieku
Autor : Karl Torke
Miejsce powstania : Rosdzin – Schoppinitz [ob. Katowice, Polska]
Wymiary : 6,3 cm x 10,5 cm
Materiał, technika : Papier fotograficzny, karton, fotografia czarno-biała
Własność : kolekcja prywatna (MM)
Opis : Portret pruskiego kombatanta. Na piersi widoczna szpanga z odznaczeniami – od lewej: krzyż – Bitwa pod Sadową 1866, medal – wojna prusko-francuska 1870/1871, dalsze niezidentyfikowane. Na rewersie pieczątka fotografa – KARL TORKE Photograph Rosdzin-Schoppinitz