O PROJEKCIE

Dom Historii to projekt mający na celu upowszechnienie historii Miasta Katowice ze szczególnym naciskiem na dawne miasto Szopienice poprzez digitalizację materiałów historycznych takich jak dokumenty, listy i projekty architektoniczne, pocztówki oraz zdjęcia, a także przedmioty z terenu dawnych gmin Roździeń i Szopienice.

Platforma internetowa została podzielona na najważniejsze kategorie z możliwością wyszukiwania. Do każdego zdigitalizowanego materiału zostało dołączone merytoryczne opracowanie z uwzględnieniem ram czasowych. 

Materiały są pozyskiwane w ramach akcji poszukiwawczej wśród mieszkańców, którzy w swoich zbiorach mają duże pokłady historycznej wartości w postaci zachowanych zdjęć, pocztówek, dokumentów i przedmiotów. Dzięki temu jest to platforma interaktywna współtworzona przez mieszkańców. Osobiste historie składają się na poruszającą opowieść, której kluczowym elementem są wspomnienia niezapisane na kartach żadnej z podręczników.  To zaangażowanie sprawia, że najstarsze pokolenie Szopienic zostanie docenione i zauważone. Dzięki temu powstała swoista wymiana wiedzy i doświadczeń, a dziedzictwo narodowe zostanie zachowane dla przyszłych pokoleń. 

Projekt ma na celu upowszechnienie tradycji narodowej, poprzez popularyzację historii dawnych gmin Roździeń i Szopienice i rozwijanie świadomości kulturowej, która jest niezwykle ważna w kształtowaniu zrównoważonego społeczeństwa. Bez znajomości naszej historii jesteśmy pozbawieni korzeni, a co za tym idzie nie dbamy o lokalną historię, jak również o otaczające obiekty historyczne.