Portret komunijny Anny Woźniakówny

Typ obiektu : fotografia
Czas powstania : po 1905
Autor : L. Siebenhaar
Miejsce powstania : Rosdzin – Schoppinitz, H. Freund’s Centralgarten [ob. obiekt nieistniejący, przybliżona lokalizacja: ul. Obrońców Westerplatte 44, Katowice, Polska]
Wymiary : 8,8 cm x 12,8 cm
Materiał, technika : Papier fotograficzny, karton, fotografia czarno-biała
Własność : kolekcja prywatna (MM)
Opis : Portret komunijny. Na awersie ręczna adnotacja Anna Woźniakówna wykonana piórem. Na rewersie pieczątka – Frau . Siebenhaar Fotografie Rosdzin-Schoppinitz O/S.