Portret pierwszoklasisty, 1929

Typ obiektu : fotografia
Czas powstania : 1929
Autor : nieznany
Miejsce powstania : Szopienice (?) [ob. Katowice, Polska]
Wymiary : 8,5 cm x 13,5 cm
Materiał, technika : Papier fotograficzny, fotografia czarno-biała
Własność : Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach
Opis : Mein erster Schulgang! 1929 [Mój pierwszy rok szkolny!]. Na rewersie ręczna adnotacja piórem: Korditzky Horst.