Grupa mężczyzn ze Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” – Oddział Szopienice

Typ obiektu : fotografia
Czas powstania : po 1945
Autor : nieznany
Miejsce powstania : Szopienice [ob. Katowice, Polska]
Wymiary : 5,7 x 8,6 cm
Materiał, technika : Papier fotograficzny, fotografia czarno-biała
Własność : kolekcja prywatna (MM)
Opis : Zdjęcie grupy mężczyzn ze Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. Fotografię wykonano przed budynkiem przy pl. Ogród Dworcowy 8-8A.