Roździeń, szkoła

Typ obiektu : pocztówka
Czas powstania : ok. 1910
Wydawca : Verlag von August Zakrzewski, Buchhandlung
Miejsce powstania : Schoppinitz [ob. Katowice, Polska]
Wymiary : 8,7 cm x 13,4 cm
Materiał, technika : Papier, druk
Własność : kolekcja prywatna (MM)
Opis : Gruss aus Rosdzin Katholische Mädchen-Volksschule [Pozdrowienia z Roździenia Katolicka Żeńska Szkoła Ludowa, ob. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, ul. Lwowska 2, Katowice]. Na rewersie korespondencja z 19 stycznia 1910 r. Pocztówkę wysłano do USA.