Roździeń-Szopienice, Klasztor (Waisenhaus)

Typ obiektu : pocztówka
Czas powstania : 1922-1934
Wydawca : Księgarnia A. Zakrzewski
Miejsce powstania : Szopienice [ob. Katowice, Polska]
Wymiary : 9 cm x 13,7 cm
Materiał, technika : Papier, druk
Własność : kolekcja prywatna (MM)
Opis : Roździeń-Szopienice, klasztor (Waisenhaus), ob. Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze „WZRASTANIE”, ul. Brynicy 14, Katowice.