Szopienice, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

Typ obiektu : pocztówka
Czas powstania : lata 60. XX wieku
Wydawca : Biuro Wydawnicze „Ruch”
Miejsce powstania : nieznane
Wymiary : 10, cm x 14, cm
Materiał, technika : Papier, druk
Własność : kolekcja prywatna (MM)
Opis : Szopienice – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, fot. T. Hermańczyk [ob. Katowice, ul. Wiosny Ludów 22].