Druk zamówienia, J. Kalinowski Fabryka serów

Typ obiektu : dokument
Czas powstania : lata 40. XX w.
Druk : Drukarnia Pawłowskiego w Bydgoszczy
Wymiary : 10 cm x 14,2 cm
Materiał, technika : Papier, druk
Własność : kolekcja prywatna (MM)
Opis : Druk zamówienia serów z Fabryki serów J. Kalinowskiego [ob. ul. Wiosny Ludów 2, Katowice], na rewersie widoczna pieczęć: J. Kalinowski Fabryka serów Szopienice Śl.